Kontrola i zarządzanie

Kontrola i zarządzanie

Reklamy Google

1. Opis celów programu:

. Program Compliance Group

b. Odnosi się do poziomu rozwoju dzieci w grupie

c. Objętość treści programu

2. Opis działalności pedagog:

. Techniki izolacyjne stosowane do osiągnięcia celów

b. Dopasowanie techniki dzieci w wieku. Wymagania metodologii programu. Z uwzględnieniem indywidualnych cech dzieci.

c. Prawidłowość, dokładność przy użyciu tych metod. Wyznaczanie celów sesji.

3. Charakterystyka działalności dzieci

. Rozwój dzieci zawartości programowej na zadania

b. Zachowanie cech dzieci (aktywność, uwaga, odpowiada technik aktywizujących, dzięki czemu dzieciaki cele sesji, dzieci osiągnąć cel dydaktyczny, emocje dzieci)

4. Psychologiczne sesje ewaluacyjne

. Nastawienie psychiczne do klasy. używać gier kwestie organizacyjne.

b. Stosunek monologicznej i dialogicznego komunikacji między dziećmi i ich opiekunów.

c. Bierze pod uwagę indywidualne cechy psychiczne pedagog i podczas zajęć z dziećmi

d. Psychologiczne odległość między nauczycielem i dzieci (nad, pod, wokół, razem)

e. Wygląd pedagog (postawa, wyraz twarzy, itp)

5. Charakterystyka warunków zatrudnienia

. Zgodność urządzeń sanitarnych

Share →