Wodogłowie wewnętrzne otwarta forma

Wodogłowie wewnętrzne otwarta forma

Umiarkowane wodogłowie wewnętrzne otwarte

Wodogłowie – jest rozszerzenie wszystkich układów mózgu i przestrzenie wewnętrzne podpajęczynówkowego z powodu zbyt dużej ilości płynu mózgowo-rdzeniowego. Wrodzone wodogłowie występuje w 4 przypadkach na 1000 żywych urodzeń. Rozróżnić pewne formy wodogłowia: otwarte (sprzężoną) i zamknięte

Zewnętrzna wodogłowie mózgu

Wodogłowie zewnętrzne – jest postać choroby, w których z różnych przyczyn objętość mózgu zmniejsza się, a miejsce, które powinno zajmować mózg wypełnione płynem mózgowo-rdzeniowym.

Wymiana wodogłowie zewnętrzne

Encephalopyosis

Ropień jest zwykle ograniczone do procesów zapalnych w tkankach mózgu. Klinicznie encephalopyosis towarzyszą objawy stanu zapalnego w połączeniu z tworzeniem się objętości mózgu. Istnieje, choć rzadko, jak krwiak i zewnątrzoponowego ropnie.

Chirurgiczne usunięcie łąkotki

Łąkotki – Operacja usunięcia łąkotki. Najczęściej uciekają się do tej metody z takiej szkody jak rozdarty łąkotki. Generalnie, jeśli przerwa łąkotki jest mały, może wyleczyć się, ale jeśli uszkodzone dwie trzecie strefie wewnętrznej, występuje samoleczenia. W

Leczenie i objawy liszaj płaski

Share →